Bantah-Bantahan Antara Salafi VS Jamaah Muslimin Hizbullah [Part II]

BANTAHAN BUAT ABU AZI dan KAWAN-KAWAN
PERTOLONGAN PADANYA ATAS SYUBHAT KHILAFAH WALI AL FATAH Bagian II

Posted on April 2, 2007 by Abu Salma Mohamad Fachrurozi
Oleh : Abu Salma Mohamad Fachrurozi
 Alhamdulillah, Saya bersyukur masih ada orang-orang di Jama’ah Muslimin (Hizbullah) yang komitmen kepada Sunnah sebagaimana akhuna Abu Azi. Dalam banyak hal beliau sepakat dengan saya sebagaimana ucapannya ”Bahwasanya Dakwah para Nabi hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam, selain Kalimatut Tauhid adalah ana Nabiyullah atau ‘abduhu wa rasuluhu, Waasyhadu anna Muhammadun rasulullah, begitu pula masa khulafaur rasyidin dakwah ilallah wa ilaa rasulillah dan juga sistem kekhilafahannya.”

Bantah-Bantahan Salafy VS Jamaah Muslimin Hizbullah [Part I]

BANTAHAN BUAT ABU AZI DAN KAWAN-KAWAN (bagian I)

Alqur’an dan sunnah yang mana ? dipahami oleh siapa ?
Semua kaum msulimin telah sepakat bahwa yang namanya amir, jamak umaro adalah penguasa !
Antumdapat buka kamus cari arti kalimiat berikut :
Umaro, imam, sulthon, wulatul umur, mulkan, dll yang ada dalam hadits-hadits tentang jamaah dan imamam pasti akan anda dapati itu semua berarti penguasa. JAdi telah ma’ruf di kalangan kaum msulimin bahwa ulil amri adalah penguasa.
Ini kebodohon yang bertingkat-tingkat (jahlul murokkab, maaf ini mesti saya ucapkan agar kalian sadar. Berkali-kali saya katakan bahwa Kepemimpinan kaum muslimin telah terpecah semenjak masa abasiyah, dan tidak satu imam ahli hadits dan ahli fikih yang membuat jamaah di bawah tanah seperti wali alfatah.)